Spoločnosť Imagination, spol. s r.o. vznikla v júni 2008 ako reakcia na stále sa zvyšujúce požiadavky klientov.


Prioritne sa zaoberáme prenájmom, predajom realít, so zameraním na dobrovoľné dražby a s nimi spojené realitné obchodovanie, správu pohľadávok a právne poradenstvo v danej oblasti. Chceme svojím prístupom v oblasti právnych služieb, sprostredkovaním predaja majetku, či už formou dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom pôsobiť ako jeden z lídrov na trhu. Naším cieľom je zabezpečiť pre klienta ničím nerušenú cestu pri dosahovaní dohodnutého cieľa.
Ako dražobník ponúkame svojim klientom služby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a dobrovoľné dražby vykonávame pre našich klientov v zmysle rámcových zmlúv, pričom tieto subjekty trvajú na dôslednom dodržiavaní zákona.


Naša vízia je založená na rozhodnutí vnímať ľudí ako jednotlivcov a preto veríme v seriózne, jasné a jednoduché pravidlá.